Vi stenger anlegget 09.11 kl 21.00

Anlegget vil da være stengt inntil videre

Vi følger rådmannen/kommunens avgjørelse. Lokal forskrift vil vedtas i formannskapets møte på mandag 09.11 kl. 19.00. Vi venter på en avklaring hvorvidt barn- og ungdoms-breddeidrett med svømmetrening, svømmekurs og skolesvømming skal opprettholdes i perioden med stengt anlegg. Vi vil ha mer informasjon klart til uken. Billetter med merket gyldighetsdato vil forlenges tilsvarende periode vi vil holde stengt. Mer informasjon vedr. dette legges ut på mandag ettermiddag på hjemmesiden. God helg ønskes alle våre gjester, medlemmer og følgere i denne tid, som nå er preget av mange restriksjoner i høst.

Ta vare på hverandre!

Nettsider av Godt Sagt