Personvernerklæring – slik behandler vi dine data

Denne erklæringen gjelder for det kommunale foretaket Drammensbadet KF. 

Foretakets adresse er Danvikgata 40, 3045 Drammen.

Organisasjonsnr: 991926607

 

Drammensbadet KF, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, og hva som er dine rettigheter.

 

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer. Enkelte identifikasjonsnumre er iflg lov også personopplysninger, og eksempler på dette er: IP-adresse, kundenummer, cookie-id. Opplysninger om din atferd (bruksmønster, handlinger) er også definert som personopplysninger.

 

Hva er en behandlingsansvarlig?

Hva menes med behandling?

Med behandling menes enhver bruk av personopplysninger, som innsamling, registrering, deling, lagring, analyse mv. 

 

Hvem er ansvarlig hos oss for dette?

Det er daglig leder som er juridisk ansvarlig for behandling av personopplysninger knyttet til foretaket. 

 

Hva er en databehandler?

En databehandler er andre virksomheter, eller personer, som bistår i behandling av personopplysninger – på oppdrag av behandlingsansvarlig. Dette kan være leverandører av ulike tjenester og verktøy, herunder nettsider, analysetjenester, markedsføring, regnskapssystemer, lønn osv. 

 

Alle som benytter seg av databehandlere er lovpålagt å ha en databehandleravtale. Dette er en avtale som sikrer at personopplysninger blir behandlet på forsvarlig måte, i tråd med intensjon (avtale) og formål – og i samsvar med lovverket.

 

Hvorfor samler vi inn personopplysninger 

Drammensbadet samler inn personopplysninger for å kunne ivareta og administrere et kundeforhold. Alle innmeldinger er kunder av Drammen.

 

Det samles også inn opplysninger via direkte henvendelser i epost for å kunne gjennomføre ønskede arrangementer, treninger eller badebursdager her hos oss.

 

Besøksanalyse er personopplysnigner vi samler inn via analyseverktøy (~se hvilke personopplysninger vi samler inn). Disse dataene benyttes blant annet for å forbedre nettløsning og kundereise, da vi får innsikt i brukernes besøksmønster..

 

Hvilke personopplysninger samler vi inn

Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir til oss. Dette skjer blant annet i innmelding via vår innmeldingsløsning (iBooking). 

 

Henvendelser som skjer til oss i forbindelse med påmeldinger til diverse treninger eller arrangementer, eller ved bestillinger av badebursdag, skjer via epost. Også her er personopplysningene de opplysningene du har gitt i korrespondansen, og som er nødvendig for å gjennomføre arrangementer/treningen.

 

En annen kilde til personopplysning er de opplysningene nettsiden samler inn via analyseverktøy som Google Analytics. Her fanges opp bruksmønstre, hvor lenge du besøker nettsiden, hvilken enhet du besøker nettsiden med, hvilke sider du har besøkt, for å nevne noe.

 

Hvordan passer vi på personopplysninger

Du skal kunne stole på at dine opplysninger er trygge hos oss. Vi lagrer kun de opplysningene som vi trenger for å ivareta et godt kundeforhold. I tillegg sørger vi for at kun de som skal ha tilgang til opplysninger, for å kunne gjøre jobben sin,  er de som faktisk har det. 

 

Hvem deler vi personopplysninger med

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Drammensbadet kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden – eller integrasjoner tilknyttet nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Drammensbadet. 

 

Drammensbadet benytter blant annet iBooking som innmeldingssystem for å tegne medlemskap fra nettsiden. Personopplysninger her ligger da i iBooking sitt kundebase, administrert av Exceline i Norge. I tillegg ligger personopplysninger i Datanova, for å kunne levere
ut chiparmbånd. Personopplysninger som ligger i Datanova er svært begrenset og kun opplysninger som er nødvendige for å levere tjenesten.

 

Hvilke rettigheter har du

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Drammensbadet ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

Hvem kan du kontakte hvis du lurer på noe rundt dine personopplysninger?

Daglig leder: Kristina Vinda

E-post: kristina.vinda@drammensbadet.no

 

Nettsider av Godt Sagt