Ny åpningstid lørdag og søndag

Gjeldende fra 01.12.22

Obs! Vi har endringer i badehallens åpningstid lørdag og søndag!
Ny åpningstid gjelder fra 01.12.22
Velkommen til oss!💦

Nettsider av Godt Sagt