Vi gir alle 3.klassinger (født 2010) i Drammen Kommune gratis bad i skoleferien.

Drammensbadet gir alle 3.klassinger i Drammen Kommune gratis bad i skoleferien.

Økt satsing på svømmeopplæring er viktig for Drammen kommune.

For å lære å svømme og bli trygge i vannet trenger barna mengdetrening. Med skjerpete kompetansemål i 4 klasse ønsker vi at alle 3.klassinger (barn født 2010) i Drammen Kommune skal få en mulighet til å trene ekstra mye nå i sommer, uansett vær.

Andel % som er svømmedyktig i 4.klasse er klart forbedret de siste året. Dette etter at våre svømmelærere bidro med sin kunnskap og erfaring i samarbeid med utdanningsdirektør i kommunen for å endre opplegget til skolene. Resultatet ble obligatorisk oppstart av skolesvømming allerede fra 1.klasse.

svommelaerer-helle-ute-2018

Foto Drammensbadet: svømmeopplæring med lek i juni i utebadet.

I 2015 var 50 % av alle 4.klassinger svømmedyktige i Norge.

I 2018 har vi i Drammen kommune økt andelen slik at 78 % av våre 4.klassinger kan svømme.

Vi på Drammensbadet ønsker å bidra med et prøveprosjekt denne sommer slik at Drammen Kommune sine elever nærmer seg 100 % svømmedyktighet. Vi tester dette i skoleferien for å se om det kan hjelpe elevene når de starter med sin svømmeopplæring i 4.klasse til høsten.

NB! For øvrig gjelder vanlige trivsels- og baderegler. Barn under 12 år må av sikkerhetsmessige grunner ha med seg en voksen over 18 år. Dersom barnet ikke er svømmedyktig, må den voksne selvsagt bade sammen med barnet.

3-klasse-glade-trygge-barn

Foto Drammensbadet: 4.klasse barn som har blitt trygge og mestrer vann og klatreveggen.

Dokumentasjon på at ditt barn går på skole i Drammen kommune må fremvises i resepsjonen.

sommerkort_gratis-3-klasse-2019-kv

Nettsider av Godt Sagt