Informasjon til medlemmer og gjester

Håndtering av medlemskap og billetter. Drammensbadet er stengt inntil videre.

facebook_info_2020

Kjære gjest og medlem, det er i vår interesse å gjøre vårt beste for å begrense omfanget av Coronaviruset. I den forbindelse stengte vi anlegget torsdag den 12.03.2020 kl. 18:00. Dette skal så klart ikke medføre noe tap for deg med abonnement hos oss.

Avtalegiromedlemskap:

Dersom du har fast trekk med avtalegiro hos oss, vil trekket stanses fra april måned. Trekket for mars måned er allerede kjørt, og denne fakturaen må betales. I forbindelse med stenging vil du derfor ha et beløp til gode for mars. Dette trekkes fra i første avdrag etter at vi åpner anlegget. Vi vil sørge for at du ikke blir fakturert for den perioden du ikke får benyttet Drammensbadet.

Du vil ikke motta flere trekk fra Drammensbadet dersom vi blir stengt videre etter 01.04.2020.

Kontantmedlemskap:

Alle kontantmedlemskap vil bli forlenget tilsvarende perioden vi må holde stengt.

  • Deg som har billett/klippekort/gavekort med en fastsatt utløpsdato, kan komme innom resepsjonen når vi åpner anlegget, så forlenger vi utløpsdatoen på din billett. Dette gjelder ikke dersom billetten var utløpt før vi stengte anlegget 12.03.2020.
  • Dersom du har betalt for kurs i regi Drammensbadet vil du ha tilsvarende uteblitte kurstilfeller til gode når vi åpner.
  • For aktiviteter på Drammensbadet som ikke er i regi av oss bes deltakere kontakte kursarrangør direkte for mer informasjon.
  • Drammensbadet er inntil videre stengt.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen tilbake når dette blir mulig.
Følg med på våre hjemmesider for oppdatering vedrørende situasjonen.

Nettsider av Godt Sagt