Hvorfor åpner ikke Drammensbadet utebadet?

Et detaljert svar vil du finne her

_tab2977_hdr-edit

Vi er organisert som et kommunalt foretak med egen daglig ledelse og et eget styre.  Foretaket har tidligere i år drøftet forskjellige tiltak for å imøtekomme kravet på et nullresultat i budsjett 2020, jfr. formulering i gjeldende økonomiplan om forventning om at foretaket driver i balanse i 2020. Totalt innebærer dette en innsparing på i overkant av 1,1 millioner kroner.

Ett av tiltakene styret har vurdert har vært å ikke åpne utebadet, da det er betydelige kostnader ved å holde utebadet åpent utenom skoleferien og fordi det også er usikkerhet om inntektene ved å holde åpent i skoleferien dekker kostnadene. Badeanlegget ble stengt 12.03.20 som følge av koronasituasjonen. Etter påske var det fortsatt uklart når badeanlegget kunne gjenåpne, foretaket besluttet da å holde utebadet stengt sommeren 2020.

Ved stenging av badeanlegget ble det startet vedlikeholdsarbeider på anlegget. Det pågår nå nødvendige vedlikeholdsarbeider, bl.a. utbedring av lekkasjer på rørledninger. Pågående vedlikeholdsarbeid gjør at foretakets ledelse er klar på at det ikke er mulig å åpne uteanlegget denne sommer.  Utebadet er bygget i år 1965 og det er en lang prosess for å sette i gang anlegget.  Vi vil legge til rette for et avgrenset område på plenen utendørs for sol og lek.

Nettsider av Godt Sagt